Pułapki w elektrokardiograficznym rozpoznawaniu zawału serca – cz. 6

11.02.2021
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach