Rejestratory zdarzeń w diagnostyce elektrokardiologicznej w świetle aktualnych  wytycznych

11.02.2020
dr hab. n. med. Krzysztof Szydło, I Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski, Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
I Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach