IV uniwersalna definicja zawału serca. Podsumowanie stanowiska Grupy Roboczej ESC, ACCF, AHA i WHF 2018

04.01.2019
Na podstawie: Fourth universal definition of myocardial infarction (2018)
K. Thygesen, J.S. Alpert, A.S. Jaffe, B.R. Chaitman, J.J. Bax, D.A. Morrow, H.D. White